Svenska Helag och OEM Electronics blir ett

Både Svenska Helag AB och OEM Electronics ingår i koncernen OEM International och marknadsför komponenter till elektronik- och apparattillverkare samt elinstallation. Nu slås bolagen samman när S…
» Evertiq

Skrivet i: Uncategorized