.ifema.es

EiNDUSTRY

Mer kraft i Arduino Uno Wifi

Forfatter 11. January, 2019

Den nya versionen av Arduino Uno WiFi har mer processorkraft och bättre säkerhet för trådlös kommunikation. Dessutom finns ett system för tröghetsnavigering.

Läs mer...
» Elektroniktidningen