.ifema.es

EiNDUSTRY

Lykketræf i laboratoriet: Giftgrunde oprenses med gamle knoglerester

Posted on March 17, 2019

PLUS. En blanding af forkullede knoglerester og ‘grøn rust’ kan nedbryde chlorerede opløsningsmidler, som har forurenet grundvandet siden 50’erne.
» Ingenioren