.ifema.es

EiNDUSTRY

Kuka sänker prognosen för 2018 och målen för 2020

Forfatter 11. January, 2019

Robottillverkaren Kuka har reviderat sin prognos för räkenskapsåret 2018 då huvudmarknaderna, bil- och elektronikindustrin, sett en avmattning ekonomiskt.
» Evertiq