Kuka sänker prognosen för 2018 och målen för 2020

Robottillverkaren Kuka har reviderat sin prognos för räkenskapsåret 2018 då huvudmarknaderna, bil- och elektronikindustrin, sett en avmattning ekonomiskt.
» Evertiq

Skrivet i: Uncategorized