.ifema.es

EiNDUSTRY

Banksparandet ökar

Posted on September 1, 2014

Trots den låga inlåningsräntan ökade banksparandet i Sverige med 44 miljarder kronor under andra kvartalet.
» Avanza

Fler registrerade bilar

Posted on September 1, 2014

Inregistreringen av personbilar ökade med 7,5 procent i augusti jämfört med samma månad föregående år.
» Avanza

Trögt för Cdon

Posted on September 1, 2014

Cdon Group har inte glatt sina aktieägare i år. Delar av koncernen utvecklas bra men sammantaget har bolaget en hel del kvar att bevisa och aktien känns för mycket som en lottsedel.
» Avanza

Alliansen lovar nya reformer

Posted on September 1, 2014

Alliansen föreslår budgetförstärkningar på totalt cirka 50 miljarder kronor de närmaste fyra åren.
» Avanza

…och arbetslösheten sjunker

Posted on July 31, 2014

Arbetslösheten i euroområdet uppgick till 11,5 procent i juni, ned från oreviderade 11,6 procent föregående månad. Det är den lägsta arbetslösheten sedan september 2012
» Avanza

Varselvåg i USA

Posted on July 31, 2014

Antalet varsel i USA ökade kraftigt i juli. En stor del av ökningen beror dock på att Microsoft ska göra sig av med tusentals anställda.
» Avanza

DDM till First North

Posted on July 31, 2014

Schweiziska DDM Holding, som investerar i kreditportföljer och som har flera före detta Intrum Justitia-anställda i ledande positioner, har beslutat att ta in 130 miljoner kronor i kapital genom en riktad emission.
» Avanza

Halvtid i rapportsäsongen

Posted on July 31, 2014

Bra stämning i den nordiska finansbranschen men tämligen tråkiga toner inom industrin. Placera summerar de viktigaste trenden i rapportsäsongen så här långt.
» Avanza

DDM till First North

Posted on July 31, 2014

Schweiziska DDM Holding, som investerar i kreditportföljer och som har flera före detta Intrum Justitia-anställda i ledande positioner, har beslutat att ta in 130 miljoner kronor i kapital genom en riktad emission.
» Avanza

Halvtid i rapportsäsongen

Posted on July 31, 2014

Bra stämning i den nordiska finansbranschen men tämligen tråkiga toner inom industrin. Placera summerar de viktigaste trenden i rapportsäsongen så här långt.
» Avanza