Bedragna bankkunder bakom ökning av klagomål på bank

Under fjolåret ökade antalet anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) gällande bankärenden med 85 procent.
» Ny teknik

Skrivet i: Uncategorized