.ifema.es

EiNDUSTRY

Bedragna bankkunder bakom ökning av klagomål på bank

Forfatter 11. January, 2019

Under fjolåret ökade antalet anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) gällande bankärenden med 85 procent.
» Ny teknik