.ifema.es

EiNDUSTRY

Banksparandet ökar

Posted on September 1, 2014

Trots den låga inlåningsräntan ökade banksparandet i Sverige med 44 miljarder kronor under andra kvartalet.
» Avanza