Utdöende sport på banken

Traders på storbanker är på utdöende – reglering och allmän finansskepsis pressar bankerna. Men dessa finansspelare hittar nya jobb, bland annat på de stora hedgefonderna, skriver Billy Degerfeldt.
E24 ›

Posted in: Uncategorized

Borg: EU ingen lösning för Grekland

Euroländerna är långt ifrån att nå en långsiktig lösning av Greklands skuldproblem. Det första kravet för att nå en lösning är att Grekland till fullo implementerar de åtgärder man har åtagit sig, sade han.
Dagens Industri ›

Posted in: Uncategorized