Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet expanderar

Ångströmlaboratoriet hyser tekniska och naturvetenskapliga institutioner och byggs nu ut med två nya hus samt ombyggnad av befintliga lokaler.
» Evertiq

Skrivet i: Uncategorized